Rösta NEJ – för trygghet och säkerhet

Under den stora branden i Västmanland 2014 kunde brandflyg utgå från Västerås flygplats för att bekämpa elden. Flygplatsen har ett strategiskt läge för start och landning vid brandbekämpning. Vi kan inte utesluta att bränder kommer att ske även i framtiden med tanke på klimatförändringarna, det vore därför djupt oroväckande om flygplatsen läggs ner.

Vid brandbevakning det vill säga när flyg söker över Västmanland för att upptäcka bränder i skog och mark startar de idag på Johannisbergs flygfält men det trafikleds via Västerås flygplats. Om Västerås flygplats läggs ned (eller flygbolaget som har tillstånden) kommer det inte att kunna ske någon trafikledning från Västerås flygplats.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet. Betydelsen för beredskap och totalförsvar framgår i detta citat från Länsstyrelsen angående flygplatsen: ”Om flygplatsen avvecklas kan det få stora konsekvenser ur beredskaps- och totalförsvarssynpunkt… För att undvika att i händelse av kris och krig en regional konkurrens mellan olika regionala aktörer uppstår kring resurser är det av vikt att säkerställa att en så viktig resurs som en flygplats fortsätter att finnas i Västmanland” I händelse av kris och krig behövs en så viktig resurs som en flygplats i Västmanland.

Om det skulle ske en masshändelse kommer inte regionen att kunna ta emot stöd via flyg eller större helikoptrar. Det kan handla om allt ifrån att ta emot material till evakueringar. Vi kommer inte heller att kunna bistå andra delar av landet vid större kris eller kunna ta emot hjälp när hela transportsystemet är överbelastat.

Flygplatsen används också av försvaret. Att ha ytterligare en flygplats med lång landningsbana i Stockholm Mälardalen förstärker också Sveriges säkerhet. Västerås flygplats är utpekad som riksintresse.

Västmanland blir det enda länet i Sverige utan egen flygplats.

Tappade uppkopplingen