Rösta NEJ – för näringsliv och jobb

För Västerås som etableringsort för företag är det viktigt att ha alla olika transportslag. Idag har vi en stor fördel med järnväg, väg, hamn och flygplats. För Västerås framtid och utveckling är det viktigt att slå vakt om alla dessa transportslag.

Idag arbetar över 200 personer i olika verksamheter kopplade till Västerås flygplats. Dessa arbetstillfällen kommer att försvinna om vi lägger ner flygplatsen. Företag flyttar från Västerås och skatteintäkterna minskar. Att lägga ned Västerås flygplats innebär inte mindre flyg utan att verksamheten och arbetstillfällena flyttar från Västerås till andra kommuner.

Flyg till exempelvis London och Spanien ökar kontakterna med omvärlden. De bidrar ekonomiskt till flygplatsens finansiering med ca 6-7 miljoner per år och ger västeråsare och övriga en närhet till Europa. Vi moderater ser gärna att fler flyglinjer etablerar sig och utgår från Västerås flygplats.

Västerås flygplats har Nordens största pilotutbildning. Elever kommer från hela Sverige för att utbilda sig i Västerås. Cirka 200 elever studerar till att bli piloter i Västerås. OSM som har sin bas i Västerås och driver pilotutbildningen på flera platser har beställt totalt 60 elplan och blir på så sätt en föregångare till miljövänligt flyg.

Att ha en flygplats gynnar näringslivsutvecklingen och attraherar nyetableringar av kunskapsintensiva företag. Nedläggning innebär försvagad konkurrenskraft mot andra städer.

Västerås stad staden utan gränser med en underrubrik Västerås i Världen- Världen i Västerås är stadens vision. En vision som de styrande i Västerås inte lever upp till när de driver en nedläggning av Västerås flygplats. Då skapas istället nya gränser och kontakten med världen försvåras.

Tappade uppkopplingen