Rösta NEJ – för framtid och utveckling

Västerås och Västmanland har alla fyra transportslagen, E18, järnväg, hamn och flyg. Det är ett viktigt argument för företag att välja Västerås som etableringsort.

Framtidens transporter kommer att förändras. Hållbara lösningar utvecklas för flyget och här kan Västerås flygplats och aktörerna vid flygplatsen vara föregångare och vara i framkant när det gäller att byta ut flygbränsle och vara en del av det nya elflyget. Resan har redan börjat när de som driver flygutbildningarna har beställt elflyg.

Västerås flygplats har också möjlighet att vara med och utveckla framtidens digitala lösningar genom Västerås digital Airport, en potential som måste tas tillvara. Idag finns en projektgrupp med industriföretag som vill förverkliga den digitala flygplatsen. Genom automatiserade tekniska lösningar kan flygplatsens kostnader minska och teknik testas som sedan kan användas på flygplatser runt om i världen.

Företag som är med är Saab Digital Air Solutions, Luftfartsverket, ABB, ASSA Abloy, HID Group samt Combitech. Målet är kunna etablera Västerås Digital Airport redan 2025.

Västerås ska inte backa in i framtiden. Vi ska vara med och driva på och möjliggöra framtidens tekniska lösningar. Då behövs Västerås flygplats. Om du som vi tror på utveckling och har framtidstro. Rösta nej den 21 mars för att behålla Västerås flygplats.

Tappade uppkopplingen