Rösta NEJ – för ambulansflyget och organtransporter

Om Västerås flygplats läggs ned kommer det att få effekter för västmanlänningar men även skadade och patienter i andra regioner.

Vi vet att lokala flygplatser har haft en viktig roll under pågående pandemi för att kunna transportera patienter när länens egna resurser inte räcker till. Ett tydligt exempel finns i vår grannkommun Eskilstuna där flygplatsen användes för att transportera mycket sjuka patienter i corona när den egna regionen inte klarade av att vårda alla.

Genom att använda Västerås flygplats minskas restiden i ambulans med två timmar jämfört med vägambulanser. Tid då ambulanserna finns tillgängliga i länet istället för att göra långa transporter till andra flygplatser.

Flygplan är mer kostnadseffektiv än vägambulans om distansen är över 25 mil och är alltid mer kostnadseffektiv oavsett distans än helikopter. Flygplan klarar dessutom längre transporter, svårare väder, går snabbare och kan ta fler liggande patienter. Patienter transporteras från ett sjukhus där den skadats eller blivit sjuk till sitt sjukhus i hemregionen eller för att avlasta ett sjukhus till ett annat.

I region Västmanlands riskanalys framkommer också att ca 50 % av alla helikoptertransporter från Västerås sjukhus som idag sker i sämre väder inte kommer att kunna genomföras. För att kunna flyga helikopter vid sämre sikt krävs att man kan tillämpa instrumentflygning, då behövs Västerås flygplats som är en instrumentflygplats.

Helikoptrar har en lägre hastighet än flygplan (ca halva hastigheten) och en räckvidd på ca 2-3 timmar och ett flygplan har en räckvidd på 5 timmar eller mer. För vissa organ som inte klarar sig mer än 4 timmar utanför kroppen kommer de inte att kunna genomföras utan flygplats. I värsta fall kan man vara tvingen att avstå exempelvis hjärtdonationer i länet om flygplatsen inte finns.

Med tanke på den nytta som hela Västmanland har av Västerås flygplats är det anmärkningsvärt att den styrande majoriteten inte ens har fört en dialog med Region Västmanland om medfinansiering/delägarskap.

Tappade uppkopplingen