Rösta NEJ till nedläggning den 21 mars

Rädda Västerås flygplats

Argument till att rösta NEJ till en avveckling av Västerås flygplats i folkomröstningen

Rösta NEJ – för trygghet och säkerhet

Enligt Länsstyrelsen kan det få stora konsekvenser ur er beredskaps- och totalförsvarssynpunkt om flygplatsen avvecklas. Västmanland kommer då att bli det enda länet i Sverige utan egen flygplats. Läs mer

Rösta NEJ – för ambulansflygen och organtransporterna

Flygplatsen räddar liv! Region Västmanland har beskrivit att en nedläggning kan innebära i värsta fall att det blir aktuellt att avstå från att omhänderta ett hjärta, som också innebär ett liv som inte räddas. Dessutom kortas restiden för patienter, tack vare ambulansflyget från Västerås, flygplats med 2 timmar jämfört med vägambulanser. Ambulansflyg behövs vid längre sträckor och dåligt väder då helikoptrar inte kan lyfta. Läs mer

Rösta NEJ – för näringsliv och jobb

Idag arbetar över 200 personer i verksamheter kopplade till flygplatsen. Västerås flygplats har Nordens största pilotutbildning. Om flygplatsen läggs ned hotas stora värden – som aldrig kommer tillbaka. Läs mer

Rösta NEJ – för framtid och utveckling

Utveckling av flyget går mot mindre miljöpåverkan. Västerås kan spela en viktig roll i framtidens hållbara flygplatser med nya bränslen och digitala lösningar. Staden utan gränser med all infrastruktur ska utvecklas – inte avvecklas. Läs mer


Vill du har mer information om hur vi moderater argumenterar för att rädda Västerås flygplats? Ja

Vill du veta mer om siffrorna bakom Västerås flygplats? Ja

Vill du läsa om våra svar på de allra vanligaste frågorna? Ja

Vill du fördjupa dig i argument till att rösta nej till nedläggning? Ja

Vill du också engagera dig i Västerås första folkomröstning? Kontakta oss här


Allmän information om folkomröstning – Västerås flygplats

Tappade uppkopplingen