Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Moderaterna i Västerås:
vasteraskretsen@moderaterna.se

Ordförande Håkan Nilsson:
hakan.nilsson@moderaterna.se
0737-16 06 57

Oppositionsråd Elisabeth Unell:
elisabeth.unell@vasteras.se
0705-80 48 19

Oppositionsråd Anna Hård af Segerstad:
anna.hard.af.segerstad@vasteras.se
021-39 10 50

Politisk sekreterare Gustav Olsson:
gustav.olsson@vasteras.se
0721-46 79 38

Politisk sekreterare Johan Henriksson:
johan.henriksson@vasteras.se
0703-84 79 33

Tappade uppkopplingen