Kontaktuppgifter

Moderaterna i Västerås:
vasteraskretsen@moderaterna.se

Ordförande Håkan Ampellindh:
hakan.ampellindh@moderaterna.se
0737-16 06 57

Oppositionsråd Elisabeth Unell:
elisabeth.unell@vasteras.se
0705-80 48 19

Oppositionsråd Anna Hård af Segerstad:
anna.hard.af.segerstad@vasteras.se
021-39 10 50

Politisk sekreterare Andreas Celan
andreas.celan@vasteras.se
076-09 32 825

Politisk sekreterare Cassandra Lundgren
cassandra.lundgren@vasteras.se
076-33 82 064

Tappade uppkopplingen