Moderaterna i Västerås

Företrädare

Elisabeth Unell
Gruppledare kommunfullmäktige

Jag arbetar för att öka valfriheten och tryggheten. Alla elever ska få en kunskapsutmaning i skolan, omsorgen ska kvalitetsgranskas och byggnation ska ske i samförstånd med västeråsarna. Västerås ska ha en god ekonomi och det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb.

Västerås ska vara snyggt och tryggt. Det behövs fler poliser, kameraövervakning och snabba åtgärder när unga har begått brott. City måste prioriteras.

EmailFacebookTwitterBlogg076-8722233
Anna Hård af Segerstad
Vice gruppledare kommunfullmäktige

Jag arbetar för en likvärdig skola med fokus på varje elevs kunskapsmål. Det är viktigt med tidiga och tydliga insatser till ungdomar som begår brott.

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Västerås, så fler får ett jobb. Bygg i samförstånd med västeråsarna och behåll etablerade grönområden. Ingen ska behöva känna oro för att bli gammal - bygg fler trygghetsboenden och öka valfriheten.

EmailFacebookTwitterBlogg021-391050
Marcus Jacobson
2:e vice ordförande Individ- och familjenämnden

För att öka tillgängligheten till anpassade boenden för äldre och komma tillrätta med otryggheten som många äldre känner vill vi moderater att det sker en kraftig utbyggnad av trygghetsboenden. Doften av nylagad mat är viktigt för alla. Därför vill vi återinföra möjligheten för äldre att kunna få nylagad mat och att initiera matlag för de äldre som kan och vill lära sig laga mat på äldreboenden. Din röst i Västerås för en hoppfull framtid.

Caroline Högström
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

En kommun måste ständigt ha fullt fokus på dess kärnuppdrag. Politiker måste tydligt prioritera skola, vård och omsorg.

Vi behöver:

• ett tydligt kunskapsfokus i ledarskapet av skolan.

• att tryggheten ständigt försvaras med konkreta åtgärder.

• ett friare och öppnare näringsliv är  nödvändigt för ett Västerås som växer.

• att varje företag ges möjlighet att växa och utvecklas i vårt Västerås.

EmailFacebookTwitterInstagramBlogg
Eleonore Lundkvist
2:e vice ordförande Fastighetsnämnden

Jag jobbar för ett Västerås som prioriterar ökad trygghet i bostadsområden, en värdig äldreomsorg och ordning och reda i skolan. Grönområden och parker ska bevaras. Nya bostäder och byggnationer ska anpassas till platsen där de byggs.

Jobb och studier ska alltid löna sig, men aldrig brottslighet. För ett tryggare Västerås!

EmailFacebookTwitterBlogg073-0728738
Stefan Lindh
Ledamot Tekniska nämnden

Västerås är en bra stad, men den kan bli ännu bättre. En stad som förvaltar dina skattepengar på bästa möjliga sätt. En stad som uppskattar företagare och entreprenörer. En trygg stad där ingen känner rädsla för att gå hem själv på kvällen. En stad där du alltid kan hitta en parkering för din bil eller cykel. En stad där vi ser våra grönområden som resurser. En stad att vara stolt över.

Jag jobbar för ökad trygghet, mindre byråkrati och ett Västerås med plats för det gröna.

Email
Claes Kugelberg
2:e vice ordförande Byggnadsnämnden

Västerås kan bättre. Vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och ha en äldreomsorg känd för hög kvalitet. Näringslivet ska blomstra. Det ska vara tryggt och säkert i hela staden.

När det byggs ska det ske i samförstånd med västeråsarna. I alla stadsdelar ska det finnas ytor för spontanidrott. Gator och cykelbanor ska skötas bättre.

Jag jobbar för ett bättre Västerås.

Email070-679 29 49
Enes Bilalović
Ledamot Mälarenergi AB

För mig är det viktigt att varje individ ges möjlighet att försörja sig själv och sin familj.

Att få känna sig behövd och att det arbete man utför gör skillnad, antingen genom eget entreprenörskap eller trygga anställningar. Genom företagande öppnas dörrar för en positiv integration, vilket är viktigt för samhällsutvecklingen och för ett bättre Västerås.

EmailFacebook070-918 10 35
Anna Nordin
2:e vice ordförande Äldrenämnden

Jag jobbar för stabila moderata värderingar. När frihet, jämställdhet och trygghet inte kan tas för givet behövs klarspråk och modiga politiker. När vård, skola och omsorg brister behövs förändring. Samhällskontraktet ska hållas och politiken ska leverera. Mitt Västerås ska vara en plats med möjligheter för alla.

För tydliga värderingar och ett bättre Västerås!

EmailFacebookTwitter070-640 57 72
Mikael Damsgaard
Ledamot kommunfullmäktige
  • Grunden läggs i skolan. Jag arbetar för en skola som präglas av kunskaper, arbetsro och trygghet där varje elev når sin fulla potential.
  • Arbete bygger Sverige starkt. Jag arbetar för minskat regelkrångel och sänkta skatter på arbete och företagande.
  • Jag arbetar för ett tryggare Sverige. Försvaret behöver stärkas, fler brott klaras upp och det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. 
EmailFacebookTwitterBlogg070-7317474
Cassandra Lundgren
Ledamot Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Västerås framtid börjar i skolorna, därför är det viktigt att de håller hög kvalitet. Oavsett skola så ska alla elever i Västerås få en rättvis och trygg skolgång. Alla elever ska nå kunskapsmålen och fler borde stimuleras till att nå toppresultat. Lärarna är de viktigaste i skolan för eleverna. Därför är höjda löner för lärare ett måste. Västerås city ska vara snyggt och tryggt, det är viktigt för stadens utveckling.

EmailFacebookInstagramBlogg076-338 20 64
Jörgen Andersson
2:e vice ordförande Kulturnämnden

Jag vill verka för fortsatt utveckling och förbättring av Västerås stad genom kontinuerlig dialog med stadens invånare. Bedriver vi stadens verksamhet smart och effektivt kan vi göra Västerås attraktivt för företag samt ha låg skatt samtidigt som vi investerar i det som är till nytta och nöje för Västeråsarna.

Kultur är viktigt och bidrar till en stads attraktivitet. Jag vill att Västerås ska ha ett brett och mångsidigt kulturutbud.

Jag vill att brandkåren fortsätter att bygga samarbeten med närliggande kommuner för att öka vår förmåga att hantera större händelser.

EmailTwitter070-656 25 02
Tomas Salzmann
Ledamot Västerås Flygplats AB
Marie Brandstedt
2:e vice ordförande Förskolenämnden

Västerås ska vara en trygg plats för alla, vare sig du är ung eller gammal, man eller kvinna. Du ska känna dig trygg i ditt hem såväl som utanför.

Staden ska ha god ekonomi, och bra skolor för såväl barn som vuxna och det ska löna sig att arbeta och ha arbetat.

EmailFacebookTwitterInstagramBlogg
Håkan Ampellindh
2:e vice ordförande Miljö- och konsumentnämnden

Med 28 år inom Polisen har jag mött många människor som gett mig en god inblick i de utmaningar och behov som finns. Det krävs rejäla satsningar på trygghet, företagande, integration, infrastruktur, vård, skola, äldrefrågor, sociala och rättsvårdande myndigheter.

Tillsammans kan vi påverka, forma  vår framtid och hitta lösningar för alla de utmaningar vi står inför. Jag jobbar för en tryggare vardag och verklig förändring.

EmailFacebook073-716 06 57
Terese Pransjö
Ledamot Västerås stads strategiska fastigheten AB

• Att bidra till vår gemensamma välfärd genom anställning eller egenföretagande ska löna sig! Det ska vara större skillnader mellan arbetsinkomst och bidragsnivåer.

• Skapa förutsättningar för ett attraktivt näringsliv genom effektivt bemötande.

• Införa lokala ordningsföreskrifter för att skapa säkra och trygga städer.

• Nolltolerans mot strukturell diskriminering och olikbehandling på grund av kön.

EmailFacebookBlogg073-983 00 53
Irene Hagström
2:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

• Ordning och reda i skolan. Västerås ligger på bottenplats i skolmätningarna. Det vill jag ändra på. Alla ska känna sig trygga i skolan och ha möjlighet nå bättre resultat.

• Ett levande och trevligt city med plats för alla. Enkelt att ta sig dit oavsett vilket transportmedel du väljer.

• Minska buset och skapa mer trygghet med kameraövervakning och fler poliser.

Email073-140 19 46
Johan Henriksson
2:e vice ordförande Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Det är jobben som är nyckeln till att lösa integrationen och bidragsberoendet. En välfungerande arbetsmarknad där det är enklare och billigare att anställa än idag samt där det alltid lönar sig att jobba före att gå på bidrag är lösningen på våra samhällsproblem. En människa som jobbar eller har en familj som jobbar behöver sällan begå brott och ser istället hoppfullt på sin framtid.

Jag jobbar för flera hoppfulla och inte flera hopplösa.

EmailFacebookTwitterInstagram070-384 79 33
Patrik Bruksgård
Ersättare Byggnadsnämnden
Carl-Johan Aberger
Ersättare kommunfullmäktige

Jag arbetar för ökat trygghet genom exempelvis kameraövervakning och kommunala ordningsvakter på brottsutsatta platser.

Skolan ska vara lugn och trygg, med arbetsro och fokus på kunskap och  glädje. Alla barn ska ges samma möjligheter att lyckas trots olika förutsättningar.

Integrationen av nyanlända måste förbättras. Alla steg i mottagandet ska syfta till att snabbare hitta jobb.

EmailFacebookTwitter076-832 58 25
Mohammed Rashid
Ersättare kommunfullmäktige

Jag jobbar för fokus på bättre och effektivare integration.

För mig är det viktigt att alla ska behandlas lika inom vården och även när man söker jobb.

Vi alla ska ta ansvar för ett bättre och tryggare samhälle.

Email073-913 94 31
Jonas Larsson
Ledamot Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Tappade uppkopplingen