FAQ

Vanliga frågor och svar om flygplatsen

Moderaternas åsikter om flygplatsen


Fråga: Vilka är era bästa argument? 

Moderaternas bästa argument är:

Rösta NEJ – för trygghet och säkerhet

Enligt Länsstyrelsen kan det få stora konsekvenser ur er beredskaps- och totalförsvarssynpunkt om flygplatsen avvecklas. Västmanland kommer då att bli det enda länet i Sverige utan egen flygplats.

Rösta NEJ – för ambulansflygen och organtransporterna

Flygplatsen räddar liv! Region Västmanland har beskrivit att en nedläggning kan innebära i värsta fall att det blir aktuellt att avstå från att omhänderta ett hjärta, som också innebär ett liv som inte räddas. Dessutom kortas restiden för patienter, tack vare ambulansflyget från Västerås, flygplats med 2 timmar jämfört med vägambulanser. Ambulansflyg behövs vid längre sträckor och dåligt väder då helikoptrar inte kan lyfta.

Rösta NEJ – för näringsliv och jobb

Idag arbetar över 200 personer i verksamheter kopplade till flygplatsen. Västerås flygplats har Nordens största pilotutbildning. Om flygplatsen läggs ned hotas stora värden – som aldrig kommer tillbaka.

Rösta NEJ – för framtid och utveckling

Utveckling av flyget går mot mindre miljöpåverkan. Västerås kan spela en viktig roll i framtidens hållbara flygplatser med nya bränslen och digitala lösningar. Staden utan gränser med all infrastruktur ska utvecklas – inte avvecklas.


Fråga: Varför är ni moderater för en kommunal flygplats?

Svar: Vi ser behovet av en flygplats i Västerås, vi har en och det är dumt att försämra Västerås kommunikationsmöjligheter. Vi är också öppna för att dela på ägandet eller sälja till privata intressenter. 


Flygplatsens ekonomi

Fråga: Vad kostar det att driva en instrumentell flygplats?

Svar: Ca 25-30 miljoner kronor per år.


Fråga: Har flygplatsen några intäkter?

Svar: Ja självklart. 2019 var intäkterna 18,7 Mkr.


Fråga: Vad kostar Ryanair?

Svar: Den kommersiella flygtrafiken ger intäkter på ca 6-7 Mkr per år.


Fråga: Vad kostar annan infrastruktur i Västerås?

Svar: 

·       Mälarbanan: tillsammans med regionen och länets kommuner medfinansierat citybanan och      åtgärder på Mälarbanan med 575,6 miljoner plus uppräkning med index

·       Mälarhamnar: investering och underhåll som inte hyressatt för hamnen är på över 200 miljoner. Därtill kommer medfinansiering för muddring och slussen i Södertälje på ca 75 miljoner (gäller Västerås stads investeringar ej Köping).

·       Förskotteringar E18 Västerås – Sagån och Västerås Västjädra, dvs lånat ut pengar utan ränta.

·       Kollektivtrafik 175,1 miljoner exklusive färdtjänst och omsorgsresor i årsplan 2020.


Om flygplatsen

Fråga: Hur många reser från och till Västerås flygplats?

Svar: 2019 hade flygplatsen 107 151 årspassagerare.


Fråga: Hur många flygrörelser har flygplatsen?

Svar: 2020 var det 39 788 flygrörelser.


Allmänt om flyg

Fråga: Kommer flyget att återhämta sig från corona?

Svar: Flyget har alltid återhämtat sig från kriser, det tar 2-3 år så har flygtrafiken ökat igen. Flera källor visar det Economist har samma siffror men bifogat finns en där även frakt är med. 

https://icadet.com/covid-19-aviation-crisis-how-long-it-will-take-until-airlines-start-to-hire-pilots-again/


Om folkomröstningen

Fråga: När är folkomröstningen? 

Svar: 21 mars 2021


Fråga: Vem får rösta? 

Svar: Den som fyller 18 år senast på folkomröstningsdagen och antingen;

Är svensk medborgare och folkbokförd i Västerås.

Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i Västerås.

Är medborgare i något annat land eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före folkomröstningen, samt folkbokförd i Västerås.


Fråga: Kommer det vara möjligt att förtidsrösta?

Svar: Ja. Förtidsröstning går att göra i någon av de olika förtidsröstningslokalerna. Mer information kommer inom kort.


Fråga: Var kan jag gå och rösta?

Svar: Röstning den söndagen 21 mars sker i den den lokal som står på röstkortet. Röstkortet kommer till den adress där du är folkbokförd.


Fråga: Kan jag rösta utanför Sverige eller annan del av Sverige?

Svar: Nej. Bara Kvicksundsborna kommer kunna rösta i en lokal utanför kommunen (Tegelviksskolan) då det inte finns en lämplig coronaanpassad lokal på västeråssidan av Kvicksund.


Fråga: Kan jag rösta via bud? 

Svar: Under folkomröstningen får alla som vill använda sig av budröstning. Röstberättigade i riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten eller den som annars känner oro inför nära kontakter med andra personer uppmanas att budrösta. Som bud godkänns närstående, anhöriga, anställd på häkte/kriminalvårdsanstalt, vårdare eller motsvarande. Vid denna folkomröstning innebär det att till exempel granne, familj, hemtjänstpersonal, personal på äldreboende med mera är godkänt bud. Material för budröstning kommer att finnas i alla omröstningslokaler på omröstningsdagen samt i förtidsröstningslokalerna och i stadshusentrén två veckor före omröstningsdagen. Budröst kan avläggas såväl under förtidsröstningen som under omröstningsdagen.


Fråga: Hur får jag min röstsedel?

Svar: Du kommer att få din röstsedel i vallokalen eller från någon som lagt den i din brevlåda. Det kommer endast att finnas en röstsedel under folkomröstningen. Röstsedeln har ett JA- och ett NEJ-alternativ. 


Fråga: När får jag mitt röstkort?

Svar: Den kommer i början av mars. Där står vilken vallokal som du ska rösta i.


Fråga: Jag ångrar min röst och vill ändra min röst. Hur gör jag då?

Svar: I folkomröstningen är det inte tillåtet att ändra en redan lagd röst.


Fråga: När kommer resultatet av folkomröstningen?

Svar: Preliminärt besked ges under natten den 21 mars. Slutligt resultat senast onsdag 23 mars kl 17.00.


Fråga: Vad händer efter folkomröstningen?

Svar: Folkomröstningen är endast rådgivande. Det innebär att det är de förtroendevalda i kommunfullmäktige som tar beslut om hänsyn ska tas till folkomröstningen, och vilka beslut som tas om verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget.

Tappade uppkopplingen