Rapporter

Här kan du ta del av viktiga rapporter som handlar om flyget och flygplatser

Elflyg i Västerås

Elflyg kan låta som något främmande och som något som vi inte kommer att se på mycket lång tid. Faktum är att elflyg ligger oss närmare än vad vi kan tro. Detta kommer att revolutionera flyget till att bli mer miljövänligt än tidigare. Klart att vi ska vara med på denna resa! Läs mer om rapporten här

Riskanalys av Västerås flygplats

Region Västmanland beskriver i en rapport vilken viktig roll Västerås flygplats har för säkerhet och trygghet. En nedläggning är riskabel genom att vi inte har kvar ambulansflyg, organtransporter, inga alternativ när vädret inte tillåter helikopter och en ökad sårbarhet vid krig och kris. Läs mer om det här

Positivt samhällsekonomiskt värde

I den här rapporten har det räknats på det totala nettovärdet för samhället att ha Västerås flygplats. Den visar ett positivt resultat om 31 mkr. Läs mer om det här

Vikten av beredskapsflygplats

I rapporten kan du läsa om vikten av att ha en beredskapsplats. Det är flera svenska myndigheter, bland annat Försvarsmakten och Polismyndigheten m.fl. som har användning för Västerås flygplats. Läs mer om det här

Tappade uppkopplingen