2020: Nämndinitiativ gällande befrielse från avgifter

Tappade uppkopplingen