Vår politik

Frågor om potthål

Claes Kugelberg har frågat (S)-styret när de eftersatta vägunderhållet kommer att åtgärdas och om det är rimligt att bilägarna ska få bära de ekonomiska konsekvenserna av alla potthål.

(M) kräver svar om krisen inom äldreomsorgen

Nyligen rapporterade VLT om att en 91-årig västeråsare avled till följd av bristande rutiner inom äldreomsorgen. Mannen ifråga var i akut behov av en äldreomsorgsplats, men då han inte fick hjälp av kommunen lades han in på sjukhus, trots att han inte var sjuk. Under sjukhusvistelsen smittades mannen av influensan och avled en kort tid därefter.

Nu har Moderaterna genom Eleonore Lundkvist (M) lämnat in en fråga till kommunfullmäktige där man kräver svar av äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S). Frågorna som ställs är:

  1. Hur många äldre i Västerås stad läggs in på sjukhus årligen trots att de saknar behov av sjukhusvård?
  2. Hur ser tillgången på korttidsplatser ut inom äldreomsorgen?
  3. Hur säkerställs att kommunen förmedlar rätt information om korttidsplatser inom äldreomsorgen till berörda instanser?

– ”Att en människa avlider till följd av slarv inom äldreomsorgen är fullkomligt oacceptabelt. När människor befinner sig i akuta situationer och behöver hjälp ska staden säkerställa att rutiner finns. (S)-styret måste nu redovisa hur man ska arbeta för att liknande inte ska hända igen”, säger Eleonore Lundkvist (M), ersättare i kommunfullmäktige och andre vice ordförande i fastighetsnämnden.

Frågan finns att läsa här: doc00607320180212100520

Kontakt:

Eleonore Lundkvist (M), 070-603 08 11

Fråga till Nämnden för personer med funktionsnedsättnings ordförande Agneta Luttropp (MP) om felaktiga utbetalningar

Elisabeth Unell har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige som riktar sig till Agneta Luttropp (MP), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning. Frågan handlar om vilka uppföljningar och kontroller som görs från stadens sida angående utbetalningar av assistansersättningar i Västerås, samt om några oegentligheter upptäckts.

För att se frågan i sin helhet – klicka på länken:

20170815_fråga_Fråga om felaktiga utbetalningar

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 19)
Tappade uppkopplingen