Kommunfullmäktige 2021-06-17

I dessa Coronatider så genomförs mötet i två delar. Först ett digitalt överläggningsmöte och senare på kvällen ett reducerat (halverat fullmäktige) beslutsmöte på plats i Stadshuset.

Denna gång började vi 09:00 för att kunna beta av alla släpande interpellationer. Det blev en lång dag. Mötet avslutades framåt 23-tiden. Totalt var det ca 55 ärenden att behandla.

21 av ärendena var valärenden som klarades av relativt snabbt. Moderaterna hade ställt 7 av de 13 interpellationerna som behandlades under dagen

  • Caroline Högström ställde en interpellation till ordförande i individ och familjenämnden. Caroline tog upp problemet med den stora andelen vuxna bidragstagare i långvarigt bidragsberoende. Västerås är bland de sämsta i landet! Med den goda arbetssituation som vi har i Västerås borde vi ha mycket färre personer med behov av försörjningsstöd. Caroline efterfrågar även en analys av vilka effekter som fås av de insatser som ändå görs i Västerås. Marcus Jacobson var också aktiv i debatten och tydliggjorde att hur man än vänder om vrider på frågan så är Västerås bland de sämsta kommunerna och har så varit under en längre tid.
  • Anna Hård af Segerstad frågade kommunstyrelsens ordförande om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer. Att Västeråsare får svar på sina ärenden på kortaste möjliga tid är viktigt om man vill vara en attraktiv kommun.
  • Caroline Högström och Irene Hagström lade en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Västerås Stads trygghetsapp. Trygghetsfrågorna är viktiga. Västerås har ca 450 fall av hot och våld per år.
  • Elisabeth Unell och Marcus Jacobsson lade en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar. Tyvärr kunde inte kommunstyrelsens ordförande ge ett tydligt svar på den frågan. Här finns ett mycket stort jobb att göra för att komma till rätta med bristerna i Västerås Stads upphandlingar.
  • Terese Pransjö har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande om vilka kostnader som har uppkommit på grund av att majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås flygplats. Några kostnader presenterades inte.
  • Caroline Högström har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande om vad etableringen av Tranellska gymnasiet har kostat skattebetalarna. Tranellska skolans höga hyror gör att mindre pengar går till lärare och elever på alla gymnasieskolor.
  • Eleonore Lundkvist har ställt en interpellation till tekniska nämndens ordförande om höjd parkeringsnorm. Men där blev det tyvärr inget svar ut det hänvisades till Byggnadsnämnden. Från majoritetens sida lovar man en höjning men inget har hänt så här långt i alla fall. Det här är en mycket angelägen fråga men som har svårt att få prioritet hos den styrande majoriteten.

Jörgen Andersson (M)

Tappade uppkopplingen