Kommunfullmäktige 2021-05-06

Kommunfullmäktige började med en information om Västerås resecentrum.

Första ärendet som debatterades var detaljplan för Sätra där Elisabeth Unell, Eleonore Lundkvist, Anna Hård af Segerstad och Marie Brandstedt redogjorde för Moderaternas yrkanden. Efterfrågan på villor och tomter är större än någonsin och det är därför hög tid att vi bygger utifrån västeråsarnas intressen.

Nästa debatt handlade om mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning där majoritetsstyret inte gav något tydligt besked om man är för en mötesplats för de allra mest utsatta. Moderaterna var självklart för detta och i debatten deltog bland andra Caroline Högström, Johan Henriksson och Anna Nordin.

Näst på tur var en revisionsrapport som hade uppenbara brister vad gäller majoritetens sätt att styra. Konsekvenserna av detta och mycket annat redogjordes av Claes Kugelberg, Eleonore Lundkvist och Caroline Högström i debatten.

Moderaternas motion om att Lars Gustafssons plats ska namnges fick bifall. Motionären Elisabeth Unell tackade för det.

Andra debatter där Moderaterna gick upp i talarstolen var om V:s motioner om kostnadsfria mensskydd i skolorna, det antirasistiska arbetet i kommunen samt motion från SD om att uppmärksamma och synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten.

Andreas Celan (M)

Tappade uppkopplingen