Kommunfullmäktige 5 november 2020

Våra fullmäktigemöten fortsätter att hållas i Aros Congresscenter istället för i Västerås stadshus på grund av Covid-19. Det är även så att man för första gången testar deltagande för några ledamöter i fullmäktige på distans.

Dagens sammanträde inleds med information från kommunens revisorer. Därefter klarade vi snabbt av en hel del valärenden, 32 valärenden för att vara exakt. Socialdemokraterna har bytt plats på några namn. Anders Teljebäck blir ny ordförande för kommunfullmäktige och Staffan Jansson blir kommunstyrelsens ordförande.

Sedan inleddes dagordningen med en kort diskussion om beslut av skattesats för Västerås Stad 2021. Moderaternas gruppledare Elisabeth Unell föredrog Moderaternas position i frågan. Av samtliga partier var det bara Vänsterpartiet som yrkade på en höjning av skattesatsen, men som tur var så blir det ingen höjning av skattesatsen för Västeråsarna. Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställdes till 20,36 procent. Därefter debatterades delårsrapporten där Moderaterna satte press på S-styret gällande kommunens ekonomiska läge.

Nästa debatt handlade om en ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och räddningsförbund om ett utökat förbund. Där föredrog Jörgen Andersson Moderaternas position på ett föredömligt sätt. Näst på dagordningen stod flygplatsen. Det blev en kortare flygplatsdebatt än vad man är van vid. Moderaternas position är att man bör avvakta med alla ärenden som rör flygplatsen då det kommer att ske en folkomröstning. Ärendet avslutades med att vi fick igenom en minoritetsåterremiss.

Då vi insåg att vi ej skulle hinna med dagordningen beslutade fullmäktige att hoppa till interpellationerna och först på tur stod en interpellationsdebatt om kameraövervakning. De som deltog digitalt under detta möte skulle ha möjlighet att delta i debatten, kunna rösta och delta som om de vore i salen. Dock funkade inte lösningen på det bästa sättet och det är viktigt att en digital lösning växer fram då vi tyvärr även ser att smittspridningen ökar.

Tack och godkväll!

Vid tangenterna under detta möte,

Cassandra Lundgren

Tappade uppkopplingen