(M) och (KD) kritiska till den provisoriska lösningen för stationen i Västerås

Planeringen för en ny station i Västerås pågår för fullt. Kommunstyrelsen har till och med beviljat 60 miljoner till förprojektering innan detaljplanen är klar. I nuläget är det en provisorisk station som ska byggas som kommer att ersätta den befintliga.

– Det finns en stor oro för hur stationen ska fungera under lång tid när det endast är ett provisorium. Att bygga ett provisorium som sen måste rivas blir oerhört dyrt. Användningen av den befintliga stationen under hela byggtiden är något vi har krävt. Ett provisorium kommer att försvåra för resenärerna. Det är mycket mer effektivt att bygga en ny bro över, samtidigt som man kan behålla befintlig station under byggtiden, säger Elisabeth Unell, oppositionsråd för Moderaterna i Västerås.

Föreningen TIM-pendlare har lagt fram ett förslag på hur man kan öka kapaciteten utan att i dagsläget behöva riva befintlig station. Den skulle istället kunna fungera under hela byggtiden.

– Moderaterna och Kristdemokraterna har i yttranden över detaljplanen lagt många förslag på hur framtidens station i Västerås ska utformas så att den håller långsiktigt men där utgifterna begränsas. Med allt ifrån att slopa kostsamt icke funktionellt tak och se till att det inte blir en barriär utan öppnar upp staden mot Mälaren, säger Amanda Agestav, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Amanda Agestav (KD), 073-855 25 82

Tappade uppkopplingen