Moderaterna föreslår ytterligare stödpaket till företagen i Västerås

Västerås företag har nu ett mycket tufft läge. I kristider är det därför viktigt att vi gör vad vi kan för att underlätta. Vi moderater har därför valt att ta fram en lista på ytterligare åtgärder som är möjliga att relativt snabbt genomföra (se bifogad fil).

Det är en bruttolista med både små och stora åtgärder utöver det som redan genomförts. Andra kommuner har redan fattat motsvarande beslut, vilket gör att de föreslagna åtgärderna bör vara fullt genomförbara. Vi vill att dessa förslag ska beredas inför kommunstyrelsen på onsdag i nästa vecka så att staden kan fatta beslut om ett andra stödpaket till företagen i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

Tappade uppkopplingen