Kommunfullmäktige 6/2

Sammanfattning kommunfullmäktige 6 februari 2020

Dagens fullmäktige startade redan kl 13:00 med interpellationsdebatter då vi sedan tidigare ligger efter med flertal ärenden. Med bakgrunden att vi ligger så pass långt efter med ärenden var det många som tyvärr var utdaterade. 

Moderaternas första interpellationsdebatt handlade om Elisabeth Unells interpellation om det stora antalet utköpta medarbetare inom Västerås Stad. Därefter interpellationsdebatter om ökad ojämlikhet i Västerås, höjd parkeringsnorm, barnverksamhet med koppling till terrorism och extremism. Interpellationsdebatterna höll presidiets tidsschema relativt bra och innebär att vi kunde ta en fikapaus innan dagordningen återupptogs. 

Kvällens kanske hetaste debatt var på beslutet om tillägg för ägardirektiv för Mimer AB respektive Mälarenergi AB, under denna debatt visades tydligt att man kan se skillnad mellan oppositionen och S-styret. S-styret kunde inte svara på frågan om vad dessa tillägg till ägardirektiv kan leda till utan gav mycket osäkra besked. Ändrar man dessa direktiv så kommer detta bland annat leda till försäljning av flertalet objekt som inte innehåller bostäder. Även denna gång yrkade Moderaterna avslag på förslaget likaså gjorde Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Tyvärr blev resultatet efter en votering 31-30 till S-styret och därför kommer ägardirektiven att ändras. 

Fullmäktige innehöll även några valärenden som det brukar men där blir det aldrig debatt! 

Det som sedan ledde till lång talarlista och mycket diskussioner var Moderaternas motion om att införa ett tiggeriförbud, motion om etableringslån istället för försörjningsstöd samt motionen angående hemtjänstutförande i Västerås. Dessa motioner tillsammans med en motion från Sverigedemokraterna om kameraövervakning fick efter många timmar avsluta kvällen. De visade även på den låga debattnivån hos majoriteten. Mycket tråkigt att debattklimatet i fullmäktige ska vara så präglat av personliga påhopp och härskartekniker. 

Tack och godnatt! 

Vid tangenterna, 

Cassandra Lundgren

Tappade uppkopplingen