(M) kritiska till att S-styret säger nej till kameraövervakning och utökat område för ordningsvakter

Moderaterna initierade en kraftsamling mot den utbredda otryggheten och det grova våldet i Västerås. Till det anslöt sig samtliga partier i kommunfullmäktige i Västerås. Sedan dess anordnade Västerås stad tillsammans med polisen och civilsamhället en diskussionskväll för att komma vidare i frågan. Efter det har det kraftsamlandet arbetet stannat av.

Moderaterna har hittills lagt fyra förslag i kommunstyrelsen som syftar till att öka säkerheten och den upplevda tryggheten i Västerås. Bland annat föreslog vi att Västerås stad ska komplettera sin ursprungliga ansökan om ett så kallat paragraf 3-område (LOV) – som möjliggör patrullerande ordningsvakter – så att området från centralstationen och upp till stadsbiblioteket täcks. I nuvarande förslag ingår endast området runt gallerian Igor upp till stadsbiblioteket. Vi har även föreslagit att Västerås stad ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning inom samma område. Under morgondagens kommunstyrelsemöte ska dessa två förslag behandlas. Den S-ledda majoriteten väntas säga nej till båda förslagen, något Moderaterna är mycket kritiska till.

– ”Vi är mycket kritiska till att S-styret nu väljer att rösta nej till att försöka få ett större paragraf 3-område än tidigare förslag och vi beklagar djupt att de även säger nej till kameraövervakning. Det är under all kritik att S-styret inte tar frågan om trygghet och säkerhet på allvar. I Uppsala finns Sveriges största så kallade LOV 3-område som täcker stora delar av stadens centrum. En logisk slutsats blir därför att om Uppsala kan, så kan även Västerås. Det anmärkningsvärt att S-styret inte ens försöker få till ett större område som ordningsvakter kan patrullera inom”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M)
076-872 22 33

Tappade uppkopplingen