(M) föreslår ökad kameraövervakning i Västerås

Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen i Västerås lämnade Moderaterna in ett nämndinitiativ där vi föreslår utökad kameraövervakning i Västerås city. Förslaget innebär att staden ska ansöka om tillstånd att sätta upp kameror på utvalda platser inom området som sträcker sig från centralstationen upp till stadsbiblioteket där ett exempel är Vasaparken. Området är detsamma som för paragraf 3-området som Västerås stad ansökt om samt det området Moderaterna ville komplettera i ansökan till Polismyndigheten.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer.”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Tappade uppkopplingen