Kommunfullmäktige 5/12

Kommunfullmäktige 5 december 2019 inleddes med information från Musikhjälpen som kommer till Västerås 9-15 december. I år är temat “Sex är inte ett vapen”, ett svårt men mycket viktigt ämne.

Vidare så är läget för ej verkställda beslut inom Västerås äldrenämnd och nämnden för personer med funktionsnedsättning svårt. Köer till särskilda boenden finns.

Fördjupad översiktsplan för område vid avfart Irsta är efterlängtad och det finns redan många intressenter. Viktigt att detaljplan kommer fram snarast.

Staden sparar 650 000 kr genom att en kvittningsemission utförs i Västerås Stads strategiska fastigheter AB.

M och KD har lagt en gemensam budget som har tydliga prioriteringar och satsningar. S-styret klarar inte av att hålla det medborgarna kan förvänta sig gällande ordning, trygghet, underhåll, utbildning, omsorg för utsatta grupper, m.m.

Byggnadsnämndens taxor för förhandsbesked planeras att höjas kraftigt av S-styret. Dessutom kom handlingen mycket sent till KF-ledamöterna. Moderaterna vill i första hand bordlägga ärendet, i andra hand genom sitt egna förslag dämpa höjningen.

Individ- och familjenämnden, handlingsplan för budget i balans. Högt tonläge och tidvis irriterad debatt. Minoritetsåterremiss ger att ärendet faller idag.

I pausen gästade Västmanlands Teater oss med uppträdande av bland annat Marit Bergman. De framförde stycken ur den färgstarka pjäsen “Hur man lever”.

Framtidens kollektivtrafik, moderaterna står inte bakom formuleringar som är bilfientliga. Både företagare och privatpersoner efterfrågar fler parkeringsplatser. Vi behöver ha beredskap för en fungerande stad med upp till 250 000 invånare. Valfrihet för sätt att transportera sig ska finnas för medborgarna.

Terese Pransjö

Tappade uppkopplingen