Moderaterna föreslår utökat område för ordningsvakter

Västerås stad har tidigare skickat in en ansökan om att ett begränsat antal platser i city ska utgöra så kallade paragraf 3-områden vilket möjliggör att ordningsvakter kan anställas för att bistå polisen med att upprätta ordningen och på så vis öka säkerheten och tryggheten. Detta är något Moderaterna i grunden är positiva till. Dock anser Moderaterna att detta inte är tillräckligt utifrån den problematik som finns i Västerås city när det gäller otrygghet.

Moderaterna har därför under gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnat in ett nämndinitiativ där vi föreslår att Västerås stads ansökan hos Polisen ska kompletteras med sträckan mellan Centralstationen upp till Torggatan samt Stadsparken.

– ”Trots att det är på tok för sent är det ändå bra att Västerås stad ansöker om att områden ska bli så kallade paragraf 3-områden för att kunna anställa ordningsvakter. Dock är de aktuella områdena som staden sökt för inte tillräckliga.- Därför föreslår vi nu att stadsledningskontoret får i uppdrag att hos Polismyndigheten göra en kompletterande ansökan om att områdena från centralstationen, med intilliggande kollektivtrafikhållplatser, upp till Torggatan samt Stadsparken ska utgöra platser enligt 3 § lagen om ordningsvakter”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Nämndinitiativet kan du läsa här:

Kontakt

Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

Tappade uppkopplingen