(M) och (KD) kritiska till Västerås överenskommelse med Polisen

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås har idag tecknat en samverkansöverenskommelse för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat överenskommelsen innan ens protokollet från kommunstyrelsen har vunnit laga kraft. Pressträff och undertecknade gjordes i en paus, vilket gjorde att synpunkter från oppositionen inte var välkomna. Överenskommelsen ska gälla från 6 november 2019 till 1 mars 2023.

Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska till hur denna överenskommelse i dagsläget är utformad.  Vi saknar konkreta åtgärder och åtaganden. Västerås har under många år arbetat med samarbetsavtal och medborgarlöften men det är dags att gå från ord till handling och vara tydliga. Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med en tydligare beskrivning.

– ”Västerås stads överenskommelse med Polisen måste vara konkret. Till exempelvis behöver frågan om ordningsvakter och paragraf-3-område lyftas in i samverkansöverenskommelsen för att tydliggöra vad västeråsarna kan förvänta sig. Det finns ett brett stöd för ordningsvakter men ännu har vi inte sett ett konkret förslag från S-styret om hur och när de ska införas.”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

– ” En annan fråga som behöver tydliggöras är hur Västerås stad tillsammans med Polisen arbetar med kameraövervakning. Detta är något som både Kristdemokraterna och Moderaterna har arbetat länge för. Den här överenskommelsen innehåller för otydliga och för få konkreta åtgärder som den ser ut idag. Vi vill göra mer för att öka tryggheten för västeråsarna”, säger Samuel Stengård (KD), ersättare i kommunstyrelsen i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Samuel Stengård (KD), 073-913 05 27

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen