Kommunfullmäktige 3 oktober 2019

Det är inget vanligt fullmäktige idag. Utan idag firar vi i Västerås 100 år av demokrati. Det är alltså hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och trettio år sedan det blev allmän och lika rösträtt. Detta firar vi i fullmäktige genom en ceremoni och en utställning som kommer att finnas i stadshuset under oktober och november. Så dagens fullmäktige startade genom att ta en bild på fullmäktiges ledamöter, det är den ni ser här i inlägget ovan. 

Föredragningslistan för dagen innehåller många intressanta frågor. Den fråga som skapade mest debatt till en början var frågan om dispens för en politiker från L som vill behålla sitt uppdrag trots att hen inte längre är skriven i Västerås. Detta är ett ärende som har varit uppe för debatt i fullmäktige ett tidigare sammanträde men som skulle återremitteras. Moderaterna röstade avslag första gången som frågan var uppe och gjorde även så denna gång. Anledningen till vårt avslag är att vi anser att man bör bo i den kommun som man beslutar om. Ska man bevilja dispens så är det fler frågor som måste vara utredda innan vi beviljar dispens av olika anledningar. Det är väldigt tråkigt att s-styret vill göra just detta ärende till en personfråga när det enligt oss är en principfråga. Från moderaternas håll vill vi se att man tar fram ett underlag på vad som gäller när det kommer till reseersättning och tid för dispensen. När man har tagit fram riktlinjer för vad som gäller så ska detta gälla för alla vid ansökan om dispens. 

Sedan var det dags för motionsbehandling. Moderaterna hade många motioner detta fullmäktige, många motioner som även blev bifallna, vilket är extra roligt. Det tackar vi för! 

Dessa motioner kom från Moderaterna, 

”Inför 24-timmarsgaranti inom socialtjänsten för unga” – Elisabeth Unell 

”Ansök om att bli försöksområde för gårdsförsäljning”- Anna Hård af Segerstad, Enes Bilalovic, Stefan Lindh

”Inför aktivt skolval i Västerås”- Caroline Högström 

”Om promenadstråk längs Svartån i Mälarstaden Västerås”- Elisabeth Unell & Stefan Lindh

”Om att införa Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås”- Elisabeth Unell 

Längre än så hann vi inte på dagordningen denna gång. Så de ärenden som vi inte hann med denna gång skjuts till nästkommande sammanträde. 

Tack och godnatt från dagens rapportör från fullmäktige,

Cassandra Lundgren

Tappade uppkopplingen