Motion om ökade serveringstider i Västerås

Anna Hård af Segerstad, Caroline Högström och Marcus Jacobson har lagt en motion om ökade serveringstider i Västerås.

Tappade uppkopplingen