Motion om att införa Rättvikmodellen inom Västerås stad

Elisabeth Unell har lagt en motion om att Västerås stad inför Rättvikmodellen när det gäller avgifter för tillsyn.

Tappade uppkopplingen