Frågor angående det stora sopupplaget i Skultuna

Irene Hagström har ställt frågor till Miljö och Konsumentnämndens ordförande angående sopupplaget i Skultuna.

Tappade uppkopplingen