Kommunfullmäktige 2019-06-19 - Budgetdebatt

Kommunfullmäktige debatterar just nu majoritetens och oppositionspartiernas budgetförslag för 2020. Majoriteten kritiserar (M) och (KD)s förslag till budget för att minska anslagen till Kulturnämnden när det gäller studieförbunden. Studieförbunden är för vuxna och inte för barn och ungdomar, som både M & KD vill satsa på. Studieförbunden finansernas från staten och utöver det som Västerås stad är med och finansernar. (M) och KD vill att de medlen ska används för våra barn och ungdomar. Majoriteten vill bygga nytt bibliotek i Hammarby som vi anser är något som inte ska prioriteras i dagsläget. Dock vill (M) och (KD) och satsa på utökade öppettider för biblioteket i city. (M) och (KD) vill att kommunfullmäktige ska utgå från tre strategiska utvecklingsområden; trygghet, kunskap och ansvar.

(M) & (KD) vill ge fastighetsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för kameraövervakning som ökar tryggheten och minskar skadegörelsen. Västeråsarna känner sig otrygga i staden och den upplevda otryggheten måste tas på allvar. Majoriteten tar inte ansvar i denna fråga och prioriterar heller inte trygghetsområdet i sitt budgetförslag.

(M) och (KD) vill satsa på underhåll av kommunens gator, parker och fastigheter (skolor, t,ex) innan man börja tänka på att bygga nytt. I (M) och (KD)s förslag till budget att lägga minst 9 miljoner på drift och underhålls av gator och parker.

I dagsläget finns det en stor underhållsbrist i Västerås gator, därför vill (M) och (KD) minska budget för investeringsprojekt som exempelvis Stora torget och Mälarporten och istället satsa 5o miljoner mer än majoriteten på upprustning av stadens gator.

Vid pennan

Mohammed Rashid

Tappade uppkopplingen