Kommunfullmäktige 2019-06-19. Budget del 2

BOLAG, KOMMUNSTYRELSEN, SKULTUNA
Moderaterna i Västerås har gjort en stolt satsning på trygghet. Alltifrån att beskära buskar, trygga stråk med belysning till ordningsvakter. Vi satsar även på mindre barngrupper i förskolan och ökat gatuunderhåll.

Vi vågar säga nej till fisktrappa, den totala kostnaden för fiskpassagena blir 100 miljoner om fiskarna ska komma till de ursprungliga lekplatserna. Majoriteten mörkar/förminskar denna siffra. Moderaterna säger även nej till dyra strategier och styrkort samt att vi väljer att minska ner storslagna byggprojekt.

S budget visar på 1 % löne- och priskompensation under år 2020, detta är inte realistiskt. Samtidigt anklagar S-styret M för lögner och felaktiga budgetberäkningar. Ta stället en budget som står för trygghet, kunskap och ansvar!

Företagen skapar jobb, näringslivet skapar förutsättningarna för en gynnsam stad. Näringslivsklimatet måste förbättras. Vidare debatterades hur utdelningen från Mälarenergi ska användas. Utveckling av bolaget eller till kommunens kärnverksamhet? Understryker att Moderaterna vill att Mälarenergi ska vara kvar i kommunal ägo. Fibra är däremot en del av bolaget som kan säljas. T ex även elhandeln.

Skultuna kommundelsnämnd har alla verksamheter nära varandra. Det skapar öppenhet och en effektiv organisation. Förutom skola och omsorg skapar Moderaterna utrymme för kultur. Ett minnesmärke för musikern Esbjörn Svensson har föreslagits.

KULTUR OCH IDROTT
Långsiktigt ekonomiskt arbete och satta resultatmål uppnås genom moderat politik. Uppsatta mål ska vara tydliga och mätbara. Vår budget prioriteras barn och ungdomar före vuxna. Västerås söker scenkonstbinalen 2021, då behövs privat kapital.

Västerås utsedd till fjärde mest jämställda kommun i Sverige inom idrottslivet. När det gäller anklagelserna om kulturslakt, så återkommer vi till att när Moderaterna prioriterar, så är det något som måste ge vika. Vi står för vad vi väljer bort, i detta fall viss vuxenutbildning för att ge barn och unga större satsningar.

Majoritetens uteblivna lön- och priskompensation innebär en kulturslakt i sig. Så den pågår, men i majoritetens namn.

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH MILJÖ
Att rösta på en M-budget innebär att ta ansvar för ekonomiska investeringar. Vi prioriterar kärnan i välfärden för västeråsarna. Återigen trygghet. Skolfastigheter behöver underhållas och vägar likaså. S-styret kan inte vara nöjda med Västerås satsningar på det tekniska underhållet. Underhållsskulden är hög, invånare hör dagligen av sig med klagomål.

M protesterade mot taxehöjningen i VAFAB, ett kommunalbolag ska inte överprissätta sina tjänster. Den tekniska nämnden berördes bland annat med frågan till majoriteten om hur taxorna ser ut gällande resor för personer med funktionsnedsättning?

För att vara rustade för framtida skogsbränder (för att släcka bränder behöver resurserna finnas på nära håll) föreslår Moderaterna att ge MBR i uppgift att utreda möjligheten att få nationellt brandflyg stationerat i Västerås på Hässlö flygplats. Vi understryker att MBR ska inte bekosta brandflygen, det ska staten göra!

Moderaterna belyser både stora och små perspektiv! Framtiden för Elba, företagsamhet, tillväxt är några exempel. Att inte släppa Elba till privata krafter är att underkänna entreprenörskap och driftighet hos de som kan driva en verksamhet och få den att blomstra. AMA är inte den mest lämpliga aktören, de har gjort sitt bästa efter sina förutsättningar.


Vid pennan
Terese Pransjö

Tappade uppkopplingen