”Vi presenterar en budget med fokus på trygghet, kunskap och ansvar”

Budgetförslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna utgår från ledorden trygghet, kunskap och ansvar. Det är andra gången som partierna lägger en gemensam budget för Västerås stad. Fokus i budgeten har lagts på skola, omsorg och trygghet samt ett ansvarstagande när det gäller stadens ekonomi.

De huvudsakliga satsningarna i (M) och (KD)-budgeten är följande:

  • Den rörliga skolpengen ska – utöver pris och lönekompensation – öka med minst 1 000 kronor per elev.
  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska.
  • Fler trygghetsboenden ska byggas och att de med många hemtjänsttimmar ska få rätt till särskilt boende eller servicehus.
  • Trygga stråk med kameraövervakning ska införas, fler ordningsvakter ska anställas och dessutom måste samarbetet med Polisen förstärkas.
  • En särskild satsning ska göras för att förbättra Västerås gatu- och vägunderhåll.
  • Löne- och priskompensation ges till utbildning och omsorg enligt planeringsinriktningen.

Budgetförslaget finns att läsa här:

För mer info och kontakt:
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Amanda Agestav (KD), 073-855 25 82
Anna Hård af Segerstad (M), 076-569 02 49

Tappade uppkopplingen