Kommunfullmäktige torsdagen den 4 april

KF antog årsredovisningen för 2018 som visade på ett årsresultat på 344 Mkr varav 200 Mkr är realisationsvinster. Det mest uppmärksammade är att nämnden för individ och familjenämnden visade ett minus resultat på 96 Mkr och då främst beroende på höga kostnader för vårdplaceringar.

Med anledning av individ och familjenämndes oförmåga att styra och hantera sin egen ekonomi yrkade moderaterna på att nämnden skulle kritiseras. Nämnden har brustit i sitt ansvar och kontroll under verksamhetsområdet 2018. Så gjorde även kommunens revisorer samt KFs presidium.

KF beslutade att investera i ett omklädningsrum samt läktare vid det utvecklade idrottsområdet på Bäckby beroende av att det är ca 300 m till nuvarande omklädningsrum. Vi moderater ser inte att detta är en prioriterad investering och ett avstånd på ca 300 m för pigga idrottsmän kan inte anses för långt. Behovet av investeringar är stort och då måste starka prioriteringar göras vilket också framgick av den debatt som var i ärendet om kommunens investeringsplan för 2019 – om totalt ca 1,6 miljarder. Moderaterna anser att nivån är för hög men då det varit extremt kort beredningstid har inte alla projekt kunnat gås igenom men några klara strykningar kan redan nu göras som t ex en ytterligare fisketrappa vid Falkenbergska kvarnen. Vi vill istället satsa mer på det eftersatta fastighetsunderhållet och t ex flytta fram investeringen av Rönnbyskolan.

Den tidigare moderata KF ledamoten Catharina Piper la en motion tidigare om att hitta bra åtgärder mot tuggumispottande västeråsare. Tekniska förvaltningen har genomfört en bra utredning och kommit med flera idéer om hur man ska kunna minska tuggimispottande då en minskning är viktigt. Det finns nu många goda förslag och  nämnden ska nu arbeta vidare med att genomföra åtgärder.

Moderaterna har fortsatt varit mycket aktiva med många förslag. Till dagens KF sammanträde hade tre moderata motioner nu besvarats samt en moderat interpellation.

Besvarade moderata motioner är Lindh och Bilalovic motion om utbilda politiker och tjänstemän i företagets villkor.Annaa Hård av Segerstad har lämnat en motion om att förenkla för nyföretagare i Västerås.  Lindh och Bilalovic har också motionerat som stärkt tjänestemannansvar i Västerås.

Lind och Bilaovic har också intepellerat byggnadsnämndens ordförande om byggnation på höjden i Västerås.

Moderaternas kommunfullmäktige grupp driver aktiv oppositionspolitik och visar tydligt att det finns alternativ till till S-ledda majoriteteten.

Dagens rapportör Tomas Salzmann

Tappade uppkopplingen