Kommunfullmäktige 7 mars

Kommunfullmäktige torsdag 6 mars bjöd på få beslutsärenden. Större delen av dagordningen utgjordes av flera motioner, frågor och interpellationer från moderater. Nedan kommer några ärenden som behandlades.

Stefan Lindhs och Eleonore Lundkvists motion om att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd blev efter debatt återremitterad av majoriteten för att de ville få mer information. Detta trots att motionen varit remitterad i 10 månader. Detta är nu den tredje motionen denna mandatperiod som våra motioner återremitteras i kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna har tidigare lämnat in en motion om att inrätta minnesmonument i Västerås för folkmordet 1915 (seyfo). Det är en motion som inte går att bifalla då det inte är förenligt med kommunallagen att ta ställning i utrikesfråga eller ta på sig kostnader för ett sådant minnesmonument. Moderaterna lämnade in ett särskilt yttrande  med andemeningen att en privat initiativ kan upprätta ett monument på privat mark. Något som vi i kommunstyrelsen var ensamma om att resonera men sedan har majoriteten skrivit i en artikel samma andemening och nu även talat från talarstolen. 

Eleonore Lundkvist ställde en fråga majoritetens vilja att kartlägga att inte fler än 20% med försörjningsstöd bor i en enskild flerfamiljsfastighet, ett kvarter eller enskild stadsdel. Enligt kommunstyrelsens ordförande är det förenligt med GDPR. Det har ännu inte påbörjats men det skulle inte leda till ökad administration.

Anna Hård af Segerstad

Tappade uppkopplingen