Frågor om potthål

Claes Kugelberg har frågat (S)-styret när de eftersatta vägunderhållet kommer att åtgärdas och om det är rimligt att bilägarna ska få bära de ekonomiska konsekvenserna av alla potthål.

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen