Angående byggnationer

Stefan Lindh och Enes Bilalovic har genom en interpellation velat få reda på hur (S)-styret tänker se över översiktsplaner för att avskaffa onödiga hinder mot byggnation på höjden samt hur city-kärnan kan få en mer arkitektonisk förnyelse.

Tappade uppkopplingen