(M) säger nej till ytterligare avgiftshöjningar i Västerås

Återigen beslutas om avgiftshöjningar i Västerås. Föst var det avgifterna för sophantering och nu är det dags för timtaxan för stadsbyggnad. Under dagens kommunstyrelsesammanträde beslutade S-styret i Västerås  att höja timtaxan för stadsbyggnadsförvaltningen. Senaste Västerås stad höjde timtaxan var 2017 och då höjdes priserna med 9 % (jämfört med 2015). Anledningen till prisökningen är att staden vill ha en jämnare nivå med andra jämförbara kommuner som också har högre avgifter. Det är viktigt att avgifter för monopolverksamhet som inte är utsatt för konkurrens ska vara enkel och transparent. Moderaterna och Kristdemokraterna säger nej till ytterligare avgiftshöjningar. Det är viktigt att hålla så låga taxor som möjligt och att taxekonstruktionen är förståelig och upplevs som korrekt. Att andra kommuner har högre timtaxa räcker inte som motiv.

– ”Tidigare har Vafab miljö höjt taxorna och nu är det byggavgifterna som man ger sig på. Att vi har låga avgifter i jämförelse med andra kommuner är inget argument för en avgiftshöjning. Västerås ska vara en stad med stor effektivitet som kan hålla låga avgifter. Detta är enbart ett sätt att kompensera för att S-styret inte höjer kommunalskatten”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Tappade uppkopplingen