(M) och (KD) har enats om en budget för Västerås stad 2019

Moderaterna och Kristdemokraterna har enats om en budget för Västerås stad 2019. Det är en budget med fokus på:

 • Ett långsiktigt ansvarstagande för Västerås stads ekonomi.
  • Vi föreslår ett krav på generell effektivisering på 0,3 % när det gäller skola och omsorg, till skillnad mot det nya S-styret som har 1 %. Det ger framförhållning för nämnderna att också lägga effektiviseringar som ger mindre effekt på helår 2019 men som kan få full effekt 2020.
  • Åtgärder och satsningar måste vara realistiska och genomförbara samtidigt som vi inte belastar kommande generationer med stora låneskulder.
  • Oförändrad skattesats.
 • Ökad valfrihet, kvalitet och kunskap i skola och omsorg.
  • Skolpengen ska öka med 1000 kronor per elev och år.
  • Minskade barngrupper i förskolan.
  • Äldreboenden och hemtjänst ska fungera och de äldre ska få ökad valfrihet.
 • Ett tryggare Västerås.
  • Flerordningsvakter i Västerås.
  • Ökad kameraövervakning och mer belysning på platser som västeråsarna upplever som otrygga.
  • Vi har en trygghetssatsning på 15 miljoner.
 • ”Vi lägger nu en budget med långsiktigt ansvar för Västerås med tydligt fokus på trygghet och säkerhet, till skillnad mot nya S-styret. Västeråsarnas oro måste tas på allvar, säger Elisabeth Unell (M),oppositionsråd i Västerås.
 • ”Det måste vara trygghet i det lilla och trygghet i det stora.Det är en fråga om västeråsarnas vardag”, säger Amanda Agestav (KD), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33.

Amanda Agestav (KD),073-855 25 82

Tappade uppkopplingen