Moderaterna vill att Kriminalvården bygger fängelse i Västerås

Kriminalvården har nyligen slagit larm om att beläggningen på svenska anstalter idag är nära max. Svenska anstalter har inte längre plats för fler manliga fångar. Det kan tidningen Expressen idag rapportera om. Moderaterna i Västerås vill därför undersöka möjligheten att bygga ett nytt fängelse i Västerås och om det är möjligt uppvakta Kriminalvården.

Gränsen för hur fullbelagda svenska fängelser får vara beräknas till att vara 85-90 procent. Idag är anstaltsbeläggningen på mellan 97-99 procent. Det innebär bland annat att riskerna för hot, våld och rymningar ökar på anstalterna.  Dessutom ökar även riskerna för att de intagna blir kvar i häktena.

För att lösa en del av problemen med överbeläggningar har Moderaterna i Västerås idag föreslagit att Västerås stad ska undersöka möjligheten att det byggs en fängelseanstalt i Västerås.

– ”Moderaterna är positiva till att den svenska straffskalan skärps för olika typer av brott, men det förutsätter naturligtvis att svenska staten också kan förvara intagna på ett rättsäkert sätt vilket inte görs idag. Därför vill vi nu undersöka möjligheten för Kriminalvården att bygga ett fängelse i Västerås för att lösa en del av problemet”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M),
076-87222 33

*Bild: Kriminalvården

Tappade uppkopplingen