Efter (M)-förslaget - nu införs visselblåsarfunktion

Moderaterna har tidigare lämnat in ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen om att staden ska införa en visselblåsarfunktion för anställda inom Västerås stad. Idag valde kommunstyrelsen att godkänna förslaget.

 – ”Det är oerhört glädjande. Som politiker har vi ett arbetsgivaransvar där vi ska se till att det finns en rättssäker organisation som de anställda känner sig trygga i. Missförhållanden ska inte tolereras”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås stad.

Nämndinitiativet kan du läsa här: 8-namndinitiativfranmominforandeavvisselblasarfunktioninomvasterasstad

Kontakt:

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd

076-872 22 33

Tappade uppkopplingen