En skola med kunskapsutmaning för alla elever

Västeråsmoderaterna presenterar nu sina valförslag för skola och utbildning.  Moderaterna vill bland annat:

  • behålla Fridnässkolan som skola.
  • minska barngruppernas storlek i förskolan.
  • ge elever mer undervisningstid i matematik, svenska, engelska och idrott. I första hand för eleverna i de lägre årsklasserna.
  • stärka möjligheten till individuella lösningar för de elever som är i behov av extra stöd, samt för de som har ett behov av att få accelerera.
  • ge förutsättningar för skolor att utvecklas efter egna förutsättningar och därmed minska detaljstyrningen från politiken.

– ”Skolresultaten i Västerås är bland de sämsta i landet. Nu presenterar vi ett gediget paket med förslag som skulle bidra till att vända den negativa trenden vi ser inom skolan”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd och Moderaternas förstanamn i kommunvalet 2018.

– ”Vi vill ge rektorer och skolledare verktygen för att utveckla skolorna efter bästa egna förmåga. Oavsett om barnen är i behov av extra stöd eller i behov att accelerera ska skolorna möta det individuella behovet”, säger Elisabeth Unell (M).

Moderaternas skolpolitiska förslag hittar du här: en-skola-med-kunskapsutmaning-for-alla-elever-2018-2022

 

Kontakt:

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd
076-872 22 33

Caroline Högström (M), andre vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
073-7438600

Irene Hagström (M), ledamot i grundskolenämnden
0731-401946

Christina Alman (M), andre vice ordförande i förskolenämnden
0705-325345

Tappade uppkopplingen