(M) kräver svar om ”potthål” i Västerås

2016 lämnade Claes Kugelberg (M) in en motion om att införa en servicegaranti för att åtgärda potthål efter gator och vägar. Motionen bifölls av kommunfullmäktige. Trots detta har potthålen blivit allt mer påtagliga på vägar och gator i Västerås den senaste tiden. Det bristande vägunderhållet riskerar att leda till ökade skador på bilar och därmed höga kostnader för fordonsägare.

Moderaterna kräver nu svar om hur staden ska åtgärda problemen med potthål. Claes Kugelberg (M) har därför lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) där han ställer följande frågor:

  1. Har Tekniska nämnden genomfört och återrapporterat det av fullmäktige givna uppdraget?
  2. Hur har återrapporteringen dokumenterats?
  3. Varför upplever många västeråsare att påtalade potthål inte lagas om det finns en servicedeklaration?
  4. Staden har under snart 2 mandatperioder dvs 8 år styrts av socialdemokraterna i olika konstellationer. Är ekonomin nu så svag att det inte finns pengar till underhåll av våra gator?
  5. Kommer den helt osannolika kapitalförstöringen, som det bristande underhållet av våra gator innebär, att fortsätta även nästa mandatperiod om socialdemokraterna får bestämma?

– ”Det är uppenbart att (S)-styret har misslyckats med underhållet av gator och vägar. De som drabbas hårdast är fordonsägarna som får höga underhållskostnader på bilarna. Det är dags att se till att servicedeklarationerna följs som de ska”, säger Claes Kugelberg (M), andre vice ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

 

Interpellationen kan du läsa här: ax964_083133-pdf

För mer information och kontakt:

Claes Kugelberg, 070-679 29 49

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen