Fråga till Nämnden för personer med funktionsnedsättnings ordförande Agneta Luttropp (MP) om felaktiga utbetalningar

Elisabeth Unell har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige som riktar sig till Agneta Luttropp (MP), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning. Frågan handlar om vilka uppföljningar och kontroller som görs från stadens sida angående utbetalningar av assistansersättningar i Västerås, samt om några oegentligheter upptäckts.

För att se frågan i sin helhet – klicka på länken:

20170815_fråga_Fråga om felaktiga utbetalningar

Tappade uppkopplingen