Interpellation - om Fridnässkolans möjligheter att bli F-6 skola

Interpellation – om Fridnässkolans möjligheter att bli F-6 skola – 2012-11-05

Frågor till Vasiliki Tsouplaki med anledning av Fridnässkolans möjligheter att bli F-6 skola

Under lång tid har förberedelserna för att Fridnässkolan ska kunna bli en F-5 skola pågått. Nu är frågan akut och kräver åtgärder. Redan höstterminen 2013 måste det finnas ett klassrum till. Därefter krävs ytterligare utbyggnad så det enligt planerna ska kunna bli en F-5 skola. För oss moderater är det viktigt att planera även för årskurs 6.

proAros styrelse har fattat beslut om en tillfällig lösning. Det är att hyra en paviljong som ska placeras i anlutning till skolan antingen på skolgården eller på en tennisbana.  Frågan kräver också en långsiktig lösning och det går inte att vänta med planeringen. Föräldrar på skolan hör av sig och vi (flera politiker i Västerås) fick i söndags följande frågor från en förälder på Fridnässkolan:

  • ”Vart står ni avseende ansökan för placering på tennisbanan?
  • Vart står ni avseende ansökan för placering på skolgården/parkmarken?
  • När avser ni sätta igång med arbetet för den långsiktiga lösningen? ”

 

Jag ställer därför följande frågor till ordförande i Barn och Ungdomsnämnden Vasiliki Tsouplaki (V):

  • Vilken lösning på placering av den tänkta paviljongen kommer att genomföras? På tennisbanan?  Eller på skolgården/parkmarken?
  • När avser ni sätta igång med arbetet för den långsiktiga lösningen?
Tappade uppkopplingen