Moderaterna i Västerås presenterar 12 förslag för ett tryggare Västerås

Västeråsarna har i samband med valet 2018 möjlighet att välja ett alternativ som inte längre accepterar den passivitet som råder. Ett alternativ som föreslår en ny riktning inom den lokala trygghetspolitiken. Moderaterna presenterar därför 12 förslag för att öka tryggheten i Västerås:

 1. Ordningsvakter
 2. Ansöka om ett förbud mot tiggeri
 3. Trygghets-app
 4. 24-timmarsgaranti inom socialtjänsten för unga
 5. Uppmuntra föreningslivet 
 6. Alla barn ska ges förutsättningar att bygga sin egen framtid
 7. Ökad kameraövervakning
 8. Flexibelt nattstopp 
 9. Porta hotfulla och våldsbenägna människor från offentliga byggnader
 10. Minska bostadsinbrotten genom DNA-märkning
 11. Västerås stad ska ha starkt skydd mot barnpornografi
 12. Trygga stråk

Läs mer om förslagen här: 12 förslag för ett tryggare Västerås

För kontakt och mer information:
Elisabeth Unell (M) 076-872 22 33
Anna Hård af Segerstad (M) 076-569 02 49

 

Tappade uppkopplingen