(M) kräver svar på varför Västerås faller i ny skolmätning

Lärarförbundet har i dagarna presenterat mätningen ”Bästa skolkommun 2017”. Västerås tappar i rankingen från plats 259 till 290. Bland annat så tappar Västerås i kategorierna ”friska lärare” från plats 193 till 228 och ”resurser” från 258 till 272. När det gäller andelen elever som klarar Godkänt i alla ämnen i årskurs 9 tappar Västerås från plats 126 till 181.

I en interpellation kräver Caroline Högström (M) svar på varför Västerås stad faller i Lärarförbundets ranking. Följande frågor ställs till grundskolenämndens ordförande:

  1. Varför fortsätter Västerås att tappa placeringar i denna ranking?
  2. Vilka åtgärder kommer du att göra för att förbättra Västerås grundskolor så att vi i kommande rankingar har en placering att vara stolta över?
  3. Med facit i hand har majoriteten i många fall lovat stora satsningar på skolan men levererat svagt i resultat. Vad tror du att detta beror på?

– ”Det är djupt oroväckande att Västerås faller i mätning efter mätning. (S)-styret i Västerås har uppenbarligen inte gjort tillräckligt för att möta utmaningarna inom skolan, vilket vi nu ser resultatet av. Vi moderater kräver därför svar på hur (S)-styret ser på denna mätning och vad de avser att göra för att förbättra skolsituationen i Västerås”, säger Caroline Högström (M), andre vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Interpellationen kan du läsa här: 20171005_Interpellation_Interpellation angående Västerås stads ranking i Bästa skolkommun 2017

Här finns Lärarförbundets mätning att läsa: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/vasteras

Kontakt:

Caroline Högström (M)
073-743 86 00

Tappade uppkopplingen