(M) oroliga över näringslivsklimatet i Västerås

Resultatet för Västerås i Svenskt näringslivs ranking om näringslivsklimat är katastrofalt. Det krävs krafttag. På område efter område har Västerås tappat. På totalen har Västerås tappat 78 placeringar och är nu på palts 124. Det är den sämsta placeringen någonsin. Ett totalt misslyckande från den socialdemokratiskt styrda majoriteten i Västerås.

Företagen upplever att kommunen konkurrerar med dem. Där är vi på jumboplats 259 av 290. Det går knappt att vara sämre. I fråga om service till företag tappar vi 85 placeringar och för tillämpning av lagar och regler 42 placeringar. Alla dessa är frågor där (S)-styret kan påverka.

– Det är politiska beslut som gör att Västerås tappar. Det är exempelvis försvårande och begränsningar för att driva hemtjänstföretag och allt fler tilldelningar till kommunala bolag påverkar företagsklimatet i Västerås. Det är dags att Västerås får en företagsvänlig politik som också ökar valfriheten för Västeråsarna, säger Elisabeth Unell, oppositionsråd för moderaterna i Västerås.

– Att ge snabb och enkel service till företag är en självklarhet för oss moderater. Infrastuktur är en sådan service som måste fungera och då går det inte att hindra och begränsa framkomligheten i Västerås, säger Anna Hård af Segerstad, oppositionsråd för moderaterna Västerås.

Det är i företag som jobben skapas.  Västerås behöver en företagsvänlig stad. Där fler vill starta och driva företag. Då krävs det en transparent politik som är förståelig för företagen. Alla företag ska vara välkomna oavsett om det är inom exempelvis handel, omsorg eller teknik.

Kontakt:

Elisabeth Unell (M) 076-872 22 33

Anna Hård af Segerstad (M) 076-569 02 49

Tappade uppkopplingen