Pressmeddelande: "(M) kräver svar om Wijkmanska gymnasiet"

Claes Kugelberg (M) har den 4 september lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige där han kräver svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de brister som uppdagats inom skolverksamheten på Wijkmanska gymnasiet. Kugelberg frågar även hur skolverksamheten ska förbättras utifrån de klagomål som inkommit från elever och personal, samt hur antalet sökande ska bli fler. Interpellationen är ställd till Carin Lidman (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås.

– ” Verksamheten på Wijkmanska gymnasiet har under den senaste åren inte fungerat på ett optimalt sätt. Elever, lärare och även Skolinspektionen har framfört allvarlig kritik. Jag har därför lämnat in en interpellation för att få svar på vilka åtgärder som Carin Lidman avser att vidta för att förbättra skolans verksamhet”, säger Claes Kugelberg (M), ledamot i kommunfullmäktige Västerås.

Interpellationen kan läsas här: 20170904_interpellation_Interpellation om Wijkmanska gymnasiet ställd till ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommunalrådet Carin Lidman

Kontakt:

Claes Kugelberg (M), 0706792949

Tappade uppkopplingen