"(M) kräver svar om felaktiga utbetalningar till assistansbolag"

Nyligen larmade försäkringskassan om att flera miljarder kronor felaktigt betalats ut till oseriösa assistansbolag. I Örebro kommun befarar man att ca 11 miljoner har betalats ut till tvivelaktiga assistansbolag. Nu kräver Moderaterna i Västerås, genom en fråga i kommunfullmäktige, att Västerås stad redovisar vilka uppföljningar och kontroller som görs när det gäller utbetalade assistansersättningar i Västerås, samt om oegentligheter upptäckts.

– ”När du har särskilda behov av hjälp och stöd är det självklart att du ska kunna välja vem som ska utföra tjänsten. Lika självklart är det att skattepengar ska behandlas varsamt och att Västerås stad har en skyldighet att följa upp och kontrollera att det inte förekommer fusk. Det är viktigt både för den enskilde och för samhället”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:

Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

Frågan finns att läsa här:

20170815_fråga_Fråga om felaktiga utbetalningar

Tappade uppkopplingen