Fråga till Nämnden för personer med funktionsnedsättnings ordförande Agneta Luttropp (MP) om felaktiga utbetalningar

2017-08-15

Elisabeth Unell har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige som riktar sig till Agneta Luttropp (MP), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning. Frågan handlar om vilka uppföljningar och kontroller som görs från stadens sida angående utbetalningar av assistansersättningar i Västerås, samt om några oegentligheter upptäckts.

För att se frågan i sin helhet – klicka på länken:

20170815_fråga_Fråga om felaktiga utbetalningar

Nyheter

  • Moderaterna i Västerås presenterar 12 förslag för ett tryggare Västerås

  • (M) kräver svar på varför Västerås faller i ny skolmätning